Çene Estetiği

Çene Estetiği

  Yüzümüzün belirli çıkıntıları estetik ünitelerini oluşturur ve eksik yada fazla gelişimiş olmaları güzellik dengesi üzerinde görsel problemler yaratabilir, En sık ve en ciddi olanı burun olmasından bellidir ki en sık operasyonumuz bu bölgeyedir. Burun yüzümüzde en çok dikkat çeken organ iken diğerleri çene alın ve elmacık kemikleridir. Yüzü bir ’’ +’’ gibi düşünürsek bu çıkıntıların kendi arasında ki dengesi ve uyumu estetik açıdan önemlidir. Örneğin çenesi ve alnı çok geride olan bir hastanın burnu daha büyük ve dikkat çekici olur. Bu nedenle yüz birlikte total bakışla ele alınmalı, tek bir ünitenin düzeltilmesinin yeterli olmayacağı düşünülmelidir.
  Çenemizle ilgili yapısal problemler görselliğin dışında  fonksiyonel problemlere neden olabiliyor. Geride yada ilerde olması büyüklük yada küçüklük ağız ve dişlerin kapanışı, çiğneme, horlama ve apne gibi bir çok problemi de beraberinde getirebilir. Çene görsel bozuklukları şu başlıklarda toplanabilir;
-Çenenin geride olması
-Çenenin küçük ve geride olması
-Çenenin ilerde olması
-Çene asimetrisi
  Çenenin geride olduğu durumlarda çene kemiği ileri alınarak cerrahi işlem ile düzeltilebilir. Geride ve küçük olduğu zamanlarda implantlarla kalıcı büyük çene ucu sağlanabilir. Çene küçüklüğü ve gelişim eksikliği bütün çene hattını ilgilendiriyorsa yine bütün çene implant ile yeniden oluşturulabilir, Ciddi komlikasyonların olmadığı operasyonlar hayat boyu kalıcı görsel bir düzelme sağlar. Çenenin büyük ve ilerde olduğu durumlarda yine cerrahi olarak kemikte törpüleme işlemi yapılarak istenilen seviyeye getirilebilir.
  Cerrahi gerektiren işlemlerde genelde ağız içinden bir kesi ile yapılırken nadir olarak çene dışından yapılan kesiler  ve belirgin bir iz bırakmaz.
Cerrahi dışında contour oluşturan dolgular ile yine çene ucu ve totali için cerrahi işlem gerektirmeden düzenleme yapılabilir, contour sağlanabilir. 15 dk süren bir dolgu işlemi ile günübirlik yüz yapımızda mevcut hacim kaybı ve yapısal bozukluklar, asimetriler düzenlenebilir.