Damar (Arter) Sinir Tendon Onarımı

Damar (Arter) Sinir Tendon Onarımı

  Ellerimiz bizim hayata tutunan uzuvlarımız, yaşadığımızın farkında olmak ve özgürce hareket etmek için muhtaç olduğumuz yegane organlarımız, geçirilen bir yaralanma sonucu bizim hareketimizi sağlayan tendonlarımız arter(damar)  ve sinirlerimiz yaralanabilir tamamen işlevini yitirebilir. Bu durumu düşersek en kısa zamanda onarı yapılmalı ve iyileşme süreci takip edilmelidir.
Tendon kesisine neden olan yaralanma sonucu tamamen kopan tendonlarımız için mümkünse hemen yada birkaç gün içerisinde onarım yapılmalı ve fizik tedavi sürecine başlamalıdır. İleri dönemde tendonlar kısalabilir ve onarım zorlaşabilir. Bu durumlarda başka yerden tendon grefti alarak hareketi sağlamak için tendon onarımı yapmamız gerekecektir.
Damar onarımları acil müdahale gerektiren operasyonlardır ve mikrocerrahi ile onarım yapılarak uzvun kanlanması sağlanmalıdır. Kanlanması sağlanamayan uzuv gangrenöz perioda girecek ve kayıp kesinleşecektir
Sinir onarımları da koptuğu kesinleştiyse hemen yada birkaç gün içerisinde onarılması gereken operasyonlardandır. Kesilen sinir kendini geriye doğru dejenerasyon safhasına girse de onarım yapılırsa kısmi yada tama yakın bir ileti elde edilebilir
  Hareket yada duyu olarak bize özgürce yaşama fırsatı sunan el ve parmaklarımızın yokluğu yada kısıtlılığı bize ciddi sorunlara neden olabilir. Fırsat varken tedavi almalı ve en uygun şekilde yaşamın devamı sağlanmalıdır.